Terma & Syarat

Terma dan Syarat pendaftaran Keahlian dan Iklan di Iklan Kampung adalah sebagaimana berikut :

1. Warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas.

2. Ahli dibenarkan mendaftarkan produk/perkhidmatan secara PERCUMA selama 90 hari dan perlu mendaftarkan semula produk/perkhidmatan berkenaan apabila tempoh 90 hari tamat pada setiap sesi juga secara PERCUMA.

3. Setiap ahli hanya dibenarkan mendaftarkan/memperbaharui hanya SATU produk/perkhidmatan sahaja setiap minggu dan 2 produk/perkhidmatan sebulan. Ini bagi memberikan ruang kepada Ahli baru dan produk baru di senaraikan di ruangan Produk Terkini (Latest Listings).

4. Perlu mendaftarkan produk/perkhidmatan mengikut senarai Kategori yang ditetapkan Iklan Kampung.

5. TIDAK dibenarkan mendaftarkan apa jua produk/perkhidmatan yang melanggar undang-undang dan peraturan negara Malaysia. Pihak Iklan Kampung berhak untuk memadamkan iklan produk/perkhidmatan yang difikirkan melanggar undang-undang tanpa sebarang Notis.

6. Produk yang dihasilkan/dijual atau perkhidmatan yang diberikan adalah bermutu dan tidak menimbulkan masalah kepada pembeli.

7. Produk/perkhidmatan yang didaftarkan SEDIA dibeli oleh bakal pembeli pada bila-bila masa mengikut jumlah, stok, tarikh dan dalam tempoh yang dinyatakan di laman web Iklan Kampung.

8. Perlu mengemaskini maklumat produk/perkhidmatan seperti harga dan tarikh dari masa ke semasa bagi memudahkan bakal pembeli memperolehi maklumat terkini berkenaan produk/perkhidmatan yang telah didaftarkan.

9. Iklan Kampung TIDAK akan terlibat dalam segala urusan jual beli antara ahli dengan bakal pembeli. Bakal pembeli akan berurusan terus dengan ahli berhubung dengan Iklan produk/perkhidmatan yang didaftarkan.

10. Iklan Kampung TIDAK akan menuntut sebarang komisyen atau peratus keuntungan daripada urusniaga antara ahli dengan pembeli.

11. Sekiranya berlaku pertikaian antara ahli dengan bakal pembeli berkenaan produk/perkhidmatan yang diiklankan, ahli perlu BERSETUJU melepaskan dan membebaskan Iklan Kampung daripada apa-apa tuntutan, permintaan dan kerosakan daripada semua jenis dan sifat, diketahui dan tidak diketahui, dijangka atau tidak dijangka, didedahkan atau tidak didedahkan, yang timbul daripada atau dalam apa jua cara yang berkaitan dengan pertikaian itu.

12. Iklan Kampung mempunyai hak untuk menyelia, meminda, mengedit, mengeluarkan atau menahan apa-apa bahan yang disiarkan oleh pemilik/pengusaha produk kampung yang mungkin melanggar syarat-syarat pendaftaran produk atau melanggar mana-mana aspek perjanjian ini, atau atas budi bicara kami, menganggapnya lucah, merosakkan, menghina, mengancam atau berbentuk diskriminasi berkaitan dengan bangsa atau jantina, atau tidak menyenangkan.

 

Admin Iklan Kampung